Over ResonanZ

Wie ben ik

In 2006 richtte ik (Maarten Walvaart) de Psychosociale Praktijk Resonanz Nunspeet op om mensen op een professionele manier verder te helpen. Als gediplomeerd ervaringsgericht psychosociaal therapeut werk ik twee dagen per week. Daarnaast ben ik werkzaam als gezinscoach (multi problem gezinnen) voor het Leger des Heils.

Visie

Ik beschouw de mens als een psychosociaal geheel waarin psychisch lijden gezien kan worden als een mogelijkheid tot groei. Lichaam en geest hebben invloed op elkaar, net zoals alles met elkaar te maken heeft. Niets staat op zichzelf.

Identiteit

Ik voel mij verbonden met de christelijke levensvisie. In therapie kan dit ter sprake komen als dat wenselijk is. Ik respecteer andere levensovertuigingen.

Bedrijfsnaam Resonanz

De naam ‘Resonanz’ is afgeleid van het woord ‘resonantie’. Het is een muziekterm met verschillende betekenissen:
a. Het meeklinken van een toon op een ander voorwerp
b. De terugkaatsing van het geluid
c. Versterking van de toon door een hol lichaam

Alle drie betekenissen vind ik terug in psychosociale therapie. Als hulpverlener leef ik mee en fungeer ik als klankbord. Vandaar de naam van de organisatie ‘Resonanz’.

Opleidingen

  • Open Universiteit psychologie (1 module)
  • Psychosociale Therapie (2005) HBO-niveau
  • EMDR-cursus (2009)
  • Diverse bij- en nascholingscursussen

Wat bied ik

Psychosociale Therapie Praktijk Nunspeet reikt je verschillende benaderingen aan om naar problemen, belevingen en ervaringen te kijken. Het werken aan oplossingen en het veranderingsproces vergroot je zelfinzicht in relatie met de ander. Het versterkt je gevoel van eigenwaarde. Je vindt nieuwe wegen om beter met problemen om te gaan en de balans in je leven te herstellen.

Maar bovenal heb ik aandacht voor jou, als mens. Omdat ieder mens uniek is, ga ik samen met jou op zoek naar de beste vorm van hulpverlening die bij je past.

De praktijk is kleinschalig en persoonlijk van opzet. Er heerst een sfeer van vertrouwen, veiligheid en respect.

Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)